Публичен регистър за приватизация и следприватизационен контрол на Община град Добрич

Начална страница

Публичен регистър за процеса на приватизация и следприватизационен контрол на Община град Добрич

Създаването и воденето на публичния регистър е на основание чл. 29 от ЗПСК и Наредба за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол, ДВ, бр. 70 от 08.08.2003 г.

Публичният регистър съдържа информация, за процесите на приватизация и следприватизационен контрол, осъществена от Община град Добрич, вписана в четири партиди:

Партида А: Публичен регистър за процеса на приватизация на дружества – общинска собственост

Партида B:
Публичен регистър за процеса на приватизация на обособени части и нежилищни имоти – общинска собственост

Партида C:
Публичен регистър за следприватизационен контрол на договорите, сключени преди влизането в сила на ЗПСК

Партида D:
Публичен регистър за следприватизационен контрол на договорите, сключени след влизането в сила на ЗПСК