Устройствен правилник за организацията и дейността на общинската администрация в Община град Добрич

A A A