Регистър за извършено обезпаразитяване, ваксинация, реваксинация и кастрация на кучета