Проучване чрез анкета във връзка с прилагането на ИТИ в СИР