Правилник за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на Община гр. Добрич

A A A