Урегулирани поземлени имоти, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г., приета с Решение № 43-23 от 31.01.2023 г. на Общински съвет град Добрич.

A A A
Публикувана на: 19 February 2020 09:47:11
Свали в pdf