Окръжна прокуратура - Добрич отказа да образува предварително производство по "сигнал" на Демократи за силна България

A A A
Thursday, 20 January 2005
       Окръжна прокуратура – Добрич отказа да образува предварително производство по “сигнал” на г-н Венцислав Тодоров за използвани командировъчни пари на Кмета на Добрич. Проверката на прокуратурата е установила, че твърденията в “сигнала” са неверни, а при командироването на  Кмета на Добрич са спазени всички изисквания на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. Липсват каквито и да било данни да е извършено престъпление по чл. 282 или 201 от НК, което изключва образуването на наказателно производство. В хода на проверката е установено, че  в Община град Добрич е постъпила официална покана от World Learning на Американската агенция за международно развитие за участие на Кмета в квалификационна програма “Устойчиво развитие на асоциации на местните власти”. Председателят на Общински съвет със заповед на основание на “Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина” командирова Кмета на Добрич за участие в квалификационната програма за периода 19 юни – 03 юли. Със същата заповед и на същото основание е определено командированият да получи предвидените в Наредбата дневни пари, като изрично е посочено, че разходите за пътни, нощувки и медицинска застраховка се поемат от ААМР. Кметът на Добрич, Детелина Николова е получила определените със заповед суми и след завръщането си е изготвила доклад за извършената работа. В заключение, прокуратурата установява, че във връзка с командировката, предмет на образуваната преписка, Изпълнителният директор на Националното сдружение на Общините в писмо от 12 януари 2005 година посочва, че не са изплащани никакви допълнителни суми на участниците в квалификационната програма за обучение
Последна промяна: 17:27:24, 8 August 2013
Свали в pdf