Кметът на Добрич, Детелина Николова проведе днес първия си изнесен приемен ден за 2005 година

A A A
Monday, 10 January 2005

Кметът на Добрич, Детелина Николова проведе първия си изнесен приемен ден за 2005 година в Трудово – производствена кооперация “Мир”. В кооперацията работят 262 лица с увреждания. Пред Кмета на Добрич са поставени проблеми на работещите, свързани с настаняване в общински жилища, благоустрояване на междублокови пространства и улици и организация на предоставяните от Общината услуги за хора с увреждания. С подкрепата на Кмета на Общината е изготвен и депозиран пред Социално–инвестиционния фонд на МТСП проект, с който кооперацията кандидатства за подобряване на социалната среда, подпомагаща трудовата реализация на хората с увреждания, работещи в ТПК “МИР”. Благодарение на съвместните усилия на Общината и Кооперацията е възстановена съдебната регистрация на Кооперацията като Кооперация с хора с увреждания.

Последна промяна: 17:27:24, 8 August 2013
Свали в pdf