По Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" в Добрич са одобрени 100 работни места

A A A
Tuesday, 4 January 2005

Пресслужба

Община град Добрич

 

 

Регионалната служба по заетостта информира днес Община град Добрич, че по Националната програма от «От социални помощи към осигуряване на заетост» за Общината са одобрени 100 работни места за 1200 човекомесеца. Общинската служба за социални услуги получава одобрение  за разкриване на 22 работни места за социален асистент и 88 за личен асистент. От тази година са въведени изисквания за преминаване на шестчасов работен ден, което може да доведе до увеличаване на работни места. Очаква се информация от Регионалната служба по заетостта за броя на хората, които ще бъдат заети в аварийно спасителните работи  до края на месец март.

Община град Добрич кандидатства с 507 работни места по Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” на Министерството на труда и социалната политика. Проектът на Общината е обособен в 4 основни модула. Неговите основни цели са свързани с подобряване средата на обитаване чрез ангажиране на безработни лица, подпомагане на хората в неравностойно положение, осигуряване на здравословна и приветлива среда в учебните заведения и детски градини, опазване на общинската собственост и др. Първият модул “Зелен Добрич” предвижда дейности по поддържане на зелените площи, ремонт на тротоари, реконструкция на междублокови пространства, събаряне на стари сгради, пребоядисване на уличните стълбове и др. Модул “Ръка за помощ”е със социална насоченост за подпомагане на възрастни хора и деца с увреждания. По модул “За здравословна и приветлива среда на децата на град Добрич” се предвиждат дейности за  поддръжка на сградите и мебелния фонд на 40 училища и детски градини в град Добрич. По последния модул “Сигурност и охрана на обществената собственост” ще бъде осигурена охрана на общински обекти. Проектът на Общината по Националната Програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” ще бъде управляван от новосъздаденото общинско предприятие “Управление на дейности и проекти”. През 2004 година по Националната програма бяха ангажирани 598 лица.                                

Последна промяна: 17:27:24, 8 August 2013
Свали в pdf