16. Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението на регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

A A A