15. Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

A A A