5. Издаване на разрешение за участие в празнични базари и търговия на стоки със сезонен характер

A A A