6. 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община град Добрич

A A A