A A A

Файлове:

Приложение ДЗ28 2

Приложение ДЗ11 Отчуждаване гробищен парк 4

Приложение ДЗ11 Отчуждаване гробищен парк 3

Приложение ДЗ11 Отчуждаване гробищен парк 2

Приложение ДЗ11 Отчуждаване гробищен парк

Приложение ДЗ10 Безлихвен заем трудова заетост

Приложение ДЗ9 ПУП ПЗ ПИ 904.317 Гаази Баба

Приложение ДЗ8 Отказ ПУП ПЗ ПИ 906.125 Гаази Баба

Приложение ДЗ7 ПИ ПУП-ПРЗ Подлез Пазар

Приложение ДЗ6 ПИ ПУП-ПРЗ ЖК Русия 2

Приложение ДЗ5 Актуализация Бюджет 9 2020

Приложение ДЗ2 №14 Бюджет

Приложение ДЗ2 №13 Бюджет

Приложение ДЗ12 План за действие концесии 2021-2027 1

Приложение ДЗ12 План за действие концесии 2021 - 2027

Приложение ДЗ28

Приложение ДЗ27

Приложение ДЗ26

Приложение ДЗ25

Приложение ДЗ20 Лунапарк

Приложение ДЗ19 Наем Л. Станчев

Приложение ДЗ18 Павилион Трети март

Приложение ДЗ17 Прекратяване собственост 123.476

Приложение ДЗ16 Прекратяване ЗЗ 09.20

Приложение ДЗ15 Право на пристрояване

Приложение ДЗ14 Наем полски пътища 1

Приложение ДЗ13 Отчет концесии 2019

Приложение ДЗ2 №12 Бюджет

Приложение ДЗ2 №11 Бюджет

Приложение ДЗ2 №10 Бюджет

Приложение ДЗ1 Годишен отчет

Приложение ДЗ1 №4 Годишен отчет

Приложение ДЗ1 №2 Годишен отчет

Приложение ДЗ1 №3 Годишен отчет

Приложение ДЗ1 №5 Годишен отчет

Приложение ДЗ1 №6 Годишен отчет

Приложение ДЗ2 №1 Бюджет

Приложение ДЗ2 №2 Бюджет

Приложение ДЗ2 №5 Бюджет

Приложение ДЗ2 №4 Бюджет

Приложение ДЗ2 №3 Бюджет

Приложение ДЗ1 №7 Годишен отчет

Приложение ДЗ1 №8 Годишен отчет

Приложение ДЗ1 №9 Годишен отчет

Приложение ДЗ2 №9 Бюджет

Приложение ДЗ2 №8 Бюджет

Приложение ДЗ2 №7 Бюджет

Приложение ДЗ1 №18 Годишен отчет

Приложение ДЗ1 №17 Годишен отчет

Приложение ДЗ1 №16 Годишен отчет

Приложение ДЗ1 №15 Годишен отчет

Приложение ДЗ1 №14 Годишен отчет

Приложение ДЗ1 №13 Годишен отчет

Приложение ДЗ1 №12 Годишен отчет

Приложение ДЗ1 №11 Годишен отчет

Приложение ДЗ1 №10 Годишен отчет

Приложение ДЗ2 №6 Бюджет

Последна промяна: 09:12:38, 11 September 2020
Свали в pdf