2010 г.

A A A
Определение № 3467 от 10.03.2011 г. на Върховния административен съд, относно оставяне в сила на Протоколно определение от 19.10.2010 г. на Административен съд-Добрич.

Решение № 4892 от 07.04.2011 г. на Върховения административен съд на Република България, относно потвърждаване на Решение № 232 от 08.12.2010 г. на Административен съд - Добрич.

Решения от заседание №34 на ОбС на 25.05.2010 г.

Решения от заседание №41 на ОбС на 21.12.2010 г.

Решения от заседание №40 на ОбС на 30.11.2010 г.

Решения от заседание №37 на ОбС на 14.09.2010 г.

Решения от заседание №36 на ОбС на 30.07.2010 г.

Решения от заседание №35 на ОбС на 29.06.2010 г.

Решения от заседание №33 на ОбС на 23.04.2010 г.

Решения от заседание №32 на ОбС на 30.03.2010 г.

Решения от заседание №31 на ОбС на 23.02.2010 г.

Решения от заседание №30 на ОбС на 29.01.2010 г.

Протоколно определение от 19.10.2010 г. на Административен съд-Добрич, относно спиране действието на Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич

Решение № 232 от 08.12.2010 г. на Административен съд - Добрич, относно спиране действието на Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич.