Решения от заседания на Общински съвет през 2022 г.

A A A