Решения от заседания на Общински съвет през 2019 г.

A A A