Пощенска кутия за сигнали срещу корупция в общинска администрация

A A A

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

С И Г Н А Л
за корупция в общинската администрация

За контакти: [email protected]