Пощенска кутия за сигнали и предложения

A A A

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

СИГНАЛ, ЖАЛБА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ