Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни