Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. ноември 2023 г.

A A A

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец ноември 2023 год.

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец ноември в общинския приют за безстопанствени животни  са:

1.  Заловени  23 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  23 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   16 броя.

         4. Кастрирани – 16 броя

         5. Осиновени животни от граждани– 2   броя

         6. Поставен микрочип  -4 броя

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации –1бр.

         8. Върнати по местообитаване – 20 броя

         9. Умрели животни 1 брой

         10.Заловени по сигнали на граждани - 6 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -70 бр.

          Приети и обработени са 6 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, Изгрев, Строител  ЦГЧ, болница, кв.Дружба, Рилци, градски парк, Дунави, околовръстни шосета, лозя  и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по сигнали на граждани и немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

30.11.2023г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:……/п/……………….

                                                                                   Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 11 December 2023 11:26:32
Свали в pdf