Общински дружества

Общински дружества
Д-р Емилия Баева
Д-р Емилия Баева
Зам. кмет "Хуманитарни дейности"
9300 гр. Добрич, ул. България 12
Приемни дни:
Сряда от 10.00 часа
тел: 058/601 206; факс: 058/600 166
e-mail: [email protected]
Росица Йорданова
Росица Йорданова
Зам.-кмет "Икономическо развитие, европейски фондове"
9300 гр. Добрич, ул. България 12
Приемни дни:
Сряда от 15.00 часа
тел: 058/601 208; факс: 058/ 600 165
e-mail: [email protected]