Заключителни пресконференции във връзка с реализацията на Проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“,

A A A
Заключителни пресконференции във връзка с реализацията на Проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“,
Tuesday, 9 April 2024
Последна промяна: 08:49:04, 11 April 2024
Свали в pdf