9. Oтдаване под наем на общински нежилищен имот

A A A