8. Учредяване право на пристрояване/надстрояване във връзка с утвърден архитектурен проект

A A A