7. Придобиване право на собственост при наличие на право на строеж върху общинска земя

A A A