4. Удостоверение за съгласие за продажба на съсобствен имот с Община град Добрич

A A A