3. Издаване на заверено копие от документ издаден от Община град Добрич, на основание чл.62, ал.2 от ЗОС

A A A