17. Издаване на удостоверение за наличие на жилищно- спестовен влог

A A A