15. Издаване на заповед на Кмета за настаняване в общински жилища и промяна на заповед

A A A