14. Подаване на възражение по проекто- списък за настаняване на нуждаещите се от жилища лица и семейства

A A A