13. Установяване на жилищните нужди и включване в окончателен годишен списък за настаняване

A A A