12. Учредяване право на прокопаване на отклонение от общи мрежи и съоръжения през общински имот

A A A