9405 Приемане на Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство

A A A

11:44:48, 2 June 2023