6. Приемане на декларации за определяне на такса за битови отпадъци, според количеството на битовите отпадъци

A A A

11:52:27, 2 June 2023