5. Приемане на данъчна декларация за облагане с данък за притежавано МПС по чл.54 от Закон за местните данъци и такси

A A A

11:51:22, 2 June 2023