4. Приемане на данъчна декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ за облагне с данък при придобиване на имущества.

A A A

11:49:27, 2 June 2023