11. Приемане искания за прихващане или възстановяване на надвнесени суми по данъчни задължения към Общината

A A A

14:42:08, 4 January 2024