10. Приемане на декларация за облагане с патентен данък

A A A