1. Приемане на данъчна декларация по чл.14, ал.1, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти на територията на община Добрич.

A A A