Хуманитарни дейности, направление Социална политика и здравеопазване