Culture

Culture
Д-р Емилия Баева
Д-р Емилия Баева
Зам. кмет "Хуманитарни дейности"
9300 гр. Добрич, ул. България 12
Приемни дни:
Сряда от 10.00 часа
тел: 058/601 206; факс: 058/600 166
e-mail: [email protected]

Новини

Виж всички