Budget, move taxes and fees

Budget, move taxes and fees
Д-р Емилия Баева
Елка Димова
Зам.-кмет "Финанси и общинска собственост"
9300 гр. Добрич, ул. България 12
Приемни дни:
Четвъртък от 13.30 часа
тел: 058/601 205; факс: 058/600 165
e-mail: [email protected]