Архив "Съобщения"

Уведомяване за собственици на селскостопански животни на територията на Община град Добрич

Tuesday, 23 May 2023

На основание Заповед № ОКД-11-02-2/19.04.2016г. на Областен управител на Област Добрич, във връзка със Заповед №РД 11-580/14.04.2016г. на Изпълнителния Директор на БАБХ на 21.04.2016г. се проведе заседание на Общинска епизоотична…

Monday, 29 July 2013

Monday, 29 July 2013

Monday, 29 July 2013

Monday, 29 July 2013

Monday, 29 July 2013