Анализи на регистрираните жалби, сигнали и предложения в Община град Добрич