Уведомление за обществено обсъждане по чл. 66, ал. 1 и 2 от АПК на Правила за прием в първи клас в общинските училища на територията на Община град Добрич

A A A