Община град Добрич обявява публично обсъждане на проект за промени в Транспортната схема на града

A A A