Здравни заведения

A A A

Здравното обслужване на населението на територията на Община град Добрич е организирано от добре изградена и структурирана мрежа от здравни заведения, както следва:

 

1.”Многопрофилна болница за активно лечение” АД

ул. “Панайот Хитов” № 24
Изп. Директор: д-р Трифон Йорданов
тел.: 600 488

 

2. “Диагностично-консултативен център І - Добрич” ООД

ул. “Димитър Петков” № 3
Управител: д-р Мариян Ананиев
тел.: 601 474

 

3. “Диагностично-консултативен център ІІ - Добрич” ЕООД

бул. “25 септември” № 68
Управител.: д-р Валери Веселинов
тел.: 600 854

 

4. “Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Добрич Д-р П.Станчев” ЕООД

ул. “Панайот Хитов” № 24
Директор: д-р Наталия Борисова
тел.: 602 655
факс: 602 490
e-mail: [email protected]

 

5. ”Дом за медико-социални грижи за деца от 0 до 3-годишна възраст”

жк “Добротица”
Директор: д-р Иво Войчев
тел.: 603 776; 602 459

 

6. Медицински център “ВИВА ФЕНИКС” ООД

ул. “Независимост” № 2 ;
тел.: 580 111; 580 222; 580 333; 580 444;
e-mail [email protected]

 

7. Регионална здравна инспекция

ул. “Кирил и Методий” № 57
Директор: д-р Светла Ангелова
тел.: 600 614
факс: 600 692
e-mail: [email protected]

 

8. Първичен здравен център

ул."Теменуга" 5
д-р Илиева - общопрактикуващ лекар
моб.тел. 048831904

Амбулатория за първична медицинска помощ, създадена по проект на Община град Добрич и Министерството на здравеопазването по програма ФАР 2000.
Центърът разполага със зала за промоция на здраве. Оборудван е с модерна медицинска, аудио- и видеотехника.

 

9. "Медицински център Добрич" ЕООД

ул. "Панайот Хитов" 24
Управител: Д-р Веселка Цацова
Гл. счетоводител: Катерина Русева
Тел.: 058/ 600 296; 601 082