Здравеопазване и социални дейности

Здравеопазване и социални дейности
Владимир Трендафилов
Владимир Трендафилов
Зам. кмет "Хуманитарни дейности"
9300 гр. Добрич, ул. България 12
Приемни дни:
Сряда от 10.00 часа
тел: 058/601 206; факс: 058/602 855
e-mail: [email protected]