Заповеди на Кмета 2024 г.

Заповед на Кмета 480/02.04.2024г., относно организиране на базар "Великден 2024" за търговска дейност с потребителски стоки и цветя на пл. Свобода и бул. 25-ти Септември - пешеходна зона

Вторник, 2 Април 2024

З А П О В Е Д   № 480   гр. Добрич  02.04.2024 г.             На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 11, ал.…

Заповед на Кмета 356/06.03.2024 г., относно принудително преместване на ИУМПС

Сряда, 6 Март 2024

Заповед на Кмета 356/06.03.2024 г., относно принудително преместване на ИУМПС, Волво,  рег.№ ТХ 1348 ХМ, цвят-черен, собственик Лемак Корей ЕООД, паркирано и изоставено по ул. Дунав 20, върху терен Общинска…

Заповед на Кмета 355/06.03.2024 г., относно принудително преместване на ИУМПС

Сряда, 6 Март 2024

Заповед на Кмета 355/06.03.2024 г., относно принудително преместване на ИУМПС, Форд,  рег.№ В 0166 СС, цвят-син, собственик Чавдар Господинов, паркирано и изоставено по ул. Дунав  57, върху терен Общинска собственост.

Заповед на Кмета 327/28.02.2024 г., относно принудително преместване на ИУМПС

Сряда, 28 Февруари 2024

Заповед на Кмета 327/28.02.2024 г., относно принудително преместване на ИУМПС, Сузуки,  рег.№ ТХ 0733 КХ, цвят-сив, собственик Зоя Николова, паркирано и изоставено в Ж.К Дружба 53, върху терен Общинска собственост.

Заповед на Кмета 326/28.02.2024 г., относно принудително преместване на ИУМПС

Сряда, 28 Февруари 2024

Заповед на Кмета 326/28.02.2024 г., относно принудително преместване на ИУМПС, Тико,  рег.№ ТХ 4860 МХ, цвят-сив, собственик Тихомир Тончев, паркирано и изоставено в Ж.К Дружба 23, върху терен Общинска собственост.

Заповед на Кмета 325/28.02.2024 г., относно принудително преместване на ИУМПС

Сряда, 28 Февруари 2024

Заповед на Кмета 325/28.02.2024 г., относно принудително преместване на ИУМПС, марка Опел, рег.№ ТХ 1632 АХ, цвят-сив, собственик Атанас Митровски, паркирано и изоставено по ул. Дунав 2, върху терен Общинска…

Заповед на Кмета 306/27.02.2024 г., относно принудително преместване на ИУМПС

Сряда, 28 Февруари 2024

Заповед на Кмета 306/27.02.2024 г., относно принудително преместване на ИУМПС, Форд, без регистрационен номер, цвят-сив, собственик неизвестен, паркирано и изоставено по ул. Дунав 57, върху терен Общинска собственост.

Заповед на Кмета 305/27.02.2024 г., относно принудително преместване на ИУМПС

Сряда, 28 Февруари 2024

Заповед на Кмета 305/27.02.2024 г., относно принудително преместване на ИУМПС, Рено, без регистрационен номер, цвят-сив, собственик неизвестен, паркирано и изоставено по ул. Александър Стамболийски 3, върху терен Общинска собственост.

Заповед на Кмета 304/27.02.2024 г., относно принудително преместване на ИУМПС

Сряда, 28 Февруари 2024

Заповед на Кмета 304/27.02.2024 г., относно принудително преместване на ИУМПС, Опел, рег.№ ТХ 6511 КХ, цвят-тъмно син, собственик Херакъл ООД, паркирано и изоставено по ул. Михаил Андреев 2, върху терен…

Заповед на Кмета 303/27.02.2024 г., относно принудително преместване на ИУМПС

Сряда, 28 Февруари 2024

Заповед на Кмета 303/27.02.2024 г., относно принудително преместване на ИУМПС, Опел Омега, рег.№ ТХ 9107 ХМ, цвят-сив, собственик Светослав Михайлов, паркирано и изоставено по ул. Михаил Андреев 2, върху терен…

Заповед на Кмета 302/27.02.2024 г., относно принудително преместване на ИУМПС

Сряда, 28 Февруари 2024

Заповед на Кмета 302/27.02.2024 г., относно принудително преместване на ИУМПС, Форд Транзит, рег.№ ТХ 6039 РХ, цвят-бял, собственик на фирма  -Херакъл ООД, паркирано и изоставено по ул. Михаил Андреев 2,…

Заповед на Кмета 278/21.02.2024 г., относно принудително преместване на ИУМПС

Четвъртък, 22 Февруари 2024

Заповед на Кмета 278/21.02.2024 г., относно принудително преместване на ИУМПС, марка "Пежо", рег.№ ТХ4388АК, цвят-син, собственик - Норка Петкова, паркирано и изоставено на ул."Христо Смирненски" №9, върху терен Общинска собственост.…

Заповед на Кмета 264/21.02.2024г., относно организиране на базар "Цветя 2024" за периода от 06.03.2024г. до 08.03.2024г. и Регламент за базара.

Четвъртък, 22 Февруари 2024

ЗАПОВЕД № 264/21.02.2024 г.                   На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 5 от Наредба за търговска дейност на…